TOF(T) Nieuws (Box 1) / TOFT news (Box 1)

Last december I enterd a competition from TOFT. Here’s a short story about my adventure.

In December heb ik meegedaan aan een ontwerpwedstrijd via TOFT. Hier een klein verhaal over mijn deelname